Program towarzyszący

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KONFERENCJI NAUKOWCYH, SYMPOZJÓW, WARSZTATÓW I INNYCH WYDARZEŃ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

V Polska Konferencja Optyczna (PKO) 25-29.06.2017

 Polska Konferencja Optyczna organizowana jest co dwa lata przez Sekcję Optyki PTF. Konferencja ma na celu integrację środowiska polskich optyków. Tworzy platformę do spotkania i wymiany poglądów szerokiego grona osób, dla których ważny jest rozwój polskiej myśli naukowej i inżynierskiej oraz dydaktyki w dziedzinie optyki. Konferencja łączy wysoki poziom naukowy z możliwie szerokim spektrum tematycznym tak, aby była reprezentatywna dla całej polskiej optyki.

Starannie dobrane wykłady zaproszone umożliwiają rozpoczynającym pracę młodym naukowcom poznanie tematyki badań prowadzonych w innych ośrodkach w kraju.

Konferencja jest też jednym z nielicznych forów, na których propagowany jest język polski w optyce.

Tematyka Konferencji:

 • optyka kwantowa
 • optyka nieliniowa
 • fizyka, optyka i technologia laserów oraz innych źródeł promieniowania spójnego
 • optoelektronika i fotonika
 • optyka światłowodowa
 • optyczne układy scalone
 • optyka medyczna
 • optyka instrumentalna
 • spektroskopia optyczna
 • metrologia optyczna
 • nowe materiały optyczne
 • zastosowania optyki
 • dydaktyka optyki

Osoba odpowiedzialna
Katedra Telekomunikacji i Fotoniki WE ZUT
Jednostka organizująca wydarzenie
prof. dr hab. Ewa Weinert-Rączka e-mail: ewa.raczka@zut.edu.pl tel: 51-52

Międzynarodowe Warsztaty Zastosowań Optyki Nieliniowej (NOA 2017) 18-21.09.2017

 Celem warsztatów jest stworzenie wspólnego forum dla doświadczonych i młodych naukowców z różnych krajów. Warsztaty dotyczą eksperymentalnych i teoretycznych aspektów zastosowań optyki nieliniowej. Główne zainteresowanie skupia się na właściwościach i zastosowaniach zjawisk nieliniowych w światłowodach, na solitonach optycznych w różnych ośrodkach i ich zastosowaniu do optycznego przełączania i przetwarzania sygnałów oraz na nieliniowych materiałach optycznych. 

 

Największą zaletą warsztatów jest to, że uczestniczą w nich sławni profesorowie z całego świata oraz doktoranci. Spotkanie umożliwia doktorantom wysłuchanie wykładów znanych profesorów oraz przedstawienie swoich bieżących problemów badawczych i omówienie ich w gronie wybitnych specjalistów.

Osoba odpowiedzialna
Katedra Telekomunikacji i Fotoniki WE ZUT
Jednostka organizująca wydarzenie
prof. dr hab. Ewa Weinert-Rączka e-mail: ewa.raczka@zut.edu.pl tel: 51-52

MEDEA 2016 - Czwarte Międzynarodowe Sympozjum na temat Sztuki/Nauki/Technologii 03-10.09. 2016

 Tematyka sympozjum MEDEA oscyluje wokół zagadnień na pograniczu nauki, sztuki i technologii. ?Summa technologiae? stanowi hasło tegorocznej edycji międzynarodowego sympozjum Medea, w której uczestniczą przedstawiciele nauk ścisłych, jak fizyka, nauk społecznych jak prawo oraz artyści. Pretekstem do wspólnych rozważań jest wpływ rozwoju i ekspansji technologii informacyjnych na poszczególne dyscypliny a także na upłynnienie granic pomiędzy nimi i poszerzenie pól wspólnego zainteresowania.

Osoba odpowiedzialna
Instytut Fizyki - współorganizator
Jednostka organizująca wydarzenie
prof. dr hab. Nikos Guskos e-mail:Nikos.Guskos@zut.edu.pl tel. (91) 449 4807

FNMA 2016 The 13th International Conference on Functional and Nanostructured Materials 26-30. 09. 2016

 Konferencja FNMA ma na celu stworzenie możliwości spotkania naukowców i technologów pracujących nad nowymi materiałami funkcjonalnymi i nanostrukturalnymi. W programie konferencji omówione zostaną rezultaty nowych eksperymentów, jak również przedstawione zostaną wyniki modelowania teoretycznego następujących grup materiałów: kryształy optoelektroniczne, związki fotokatalityczne, nanokompozyty, związki zawierające  nanorurki węglowe, półprzewodniki magnetyczne, materiały wykorzystywane w spintronice.

Osoba odpowiedzialna
Instytut Fizyki - współorganizator
Jednostka organizująca wydarzenie
prof. dr hab. Nikos Guskos e-mail:Nikos.Guskos@zut.edu.pl tel. (91) 449 48 07

PoWieFoNa 2016 - Pomorsko- Wielkopolskie Forum Nanotechnologiczne 26-30.09. 2016

Otwarta, regionalna inicjatywa mająca na celu poszerzenie i pogłębienie współpracy i kontaktów pomiędzy środowiskami naukowymi, przemysłowymi i biznesowymi, zainteresowanymi szeroko pojętą nanotechnologią i jej zastosowaniami.

Osoba odpowiedzialna
Instytut Fizyki - współorganizator
Jednostka organizująca wydarzenie
prof. dr hab. Nikos Guskos e-mail:Nikos.Guskos@zut.edu.pl tel. (91) 449 48 07

XVI Szczecińskie Seminarium Spawalnicze 14.09.2017

 Seminarium, na którym prezentowane są referaty naukowe i techniczne oraz wystawy. Tematyka seminarium obejmuje najnowsze osiągnięcia w zakresie inżynierii spawania. Referaty publikowane są w czasopiśmie Przegląd Spawalnictwa.

Osoba odpowiedzialna
Zakład Spawalnictwa (Instytut Inżynierii Materiałowej) i Linde Gas Polska
Jednostka organizująca wydarzenie
prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki e-mail: jnowacki@zut.edu.pl tel. (91) 449 47 51

13. Środkowo-Europejska Konferencja RECYKLING I ODZYSK SYNTETYCZNYCH I NATURALNYCH MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH NAUKA ? PRZEMYSŁ 2017 Białystok-Grodno wrzesień 2017

Cykliczna międzynarodowa  konferencja dotycząca problematyki recyklingu i odzysku syntetycznych i naturalnych materiałów polimerowych. Udział przedstawicieli nauki i przemysłu.

Osoba odpowiedzialna
Zakład Tworzyw Polimerowych (Instytut Inżynierii Materiałowej)
Jednostka organizująca wydarzenie
dr hab. inż. Zenon Tartakowski prof. ZUT e-mail: Zenon.Tartakowski@zut.edu.pl tel. (91) 449 49 59

Bliżej przemysłu 2016/2017

 Cykliczne spotkania z przedstawicielami przemysłu reprezentującymi nowe technologie. Seminaria dla studentów, pracowników i przedstawicieli lokalnego biznesu.

Osoba odpowiedzialna
Zakład Tworzyw Polimerowych (Instytut Inżynierii Materiałowej)
Jednostka organizująca wydarzenie
dr hab. inż. Zenon Tartakowski prof. ZUT e-mail: Zenon.Tartakowski@zut.edu.pl tel. (91) 449 49 59

Budowa samochodu Październik 2016

 Rozpoczęcie budowy samochodu. Budowa samochodu będzie miała na celu ocenę różnych konfiguracji układu napędowego. Budowa realizowana będzie przez Studenckie Koło Naukowe Transportu z udziałem pracowników KEPS.

Osoba odpowiedzialna
Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych
Jednostka organizująca wydarzenie
dr hab. inż. Maciej Lisowski e-mail: mlisowski@zut.edu.pl, tel. (91) 449 40 77

II zjazd roboczy Porozumienia Samorządów Studentów WNOŻiR Marzec

 Celem działania porozumienia jest rozwijanie współpracy między studentami kierunków związanych z żywnością (organizacja międzyuczelnianych sesji kół naukowych, konkursy np. fotograficzny, dietetyczny, internetowe forum dla studentów, baza miejsc praktyk oraz staży, baza ofert pracy) oraz integracja środowisk studenckich Wydziałów Technologii Żywności i Nauk o Żywności w Polsce.  Zaproszeni goście poznają bliżej nasz wydział oraz zwiedzą Szczecin.  

Osoba odpowiedzialna
Skład Sejmiku Wydziałowego Samorządu Studentów WNoŻiR
Jednostka organizująca wydarzenie
Emilia Drozłowska emiliadrozlowska@gmail.com, 697-437-376 Sonia Kowalska sonia.kowalska91@gmail.com , 534-056-349

Bal Wydziałowy Kwiecień

Osoba odpowiedzialna
Skład Sejmiku Wydziałowego Samorządu Studentów WNoŻiR
Jednostka organizująca wydarzenie
Emilia Drozłowska emiliadrozlowska@gmail.com, 697-437-376 Sonia Kowalska sonia.kowalska91@gmail.com , 534-056-349

Seminarium naukowo - dydaktyczne "Chłodnictwo i Klimatyzacja" 2016/2017

Co miesięczne seminaria naukowo  - dydaktyczne orgaznizowane przez KKiTCh głównie dla studentów kierunku Chłodnictwo i Klimatyzacja oraz dyplomantów Katedry z udziałem firm branżowych oraz naukowców z innych uczelni.

Osoba odpowiedzialna
KKiTCh WTMiT
Jednostka organizująca wydarzenie
Dr inż. Wojciech Tuchowski Wojciech.Tuchowski@zut.edu.pl

Konferencja: Bezpieczeństwo i organizacja ruchu drogowego w Regionie Zachodniopomorskim 11. 2016 (wstępny termin)

 Konferencja ma mieć charakter cykliczny i stanowić wyjątkowe wydarzenie dla praktyków i naukowców, skupionych wokół problematyki bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego oraz oceny ich wpływu na stan społeczno-gospodarczy Regionu Zachodniopomorskiego

Osoba odpowiedzialna
WTMiT
Jednostka organizująca wydarzenie
dr hab. inż. Włodzimierz Rosochacki, prof. nadzw. ZUT wlodzimierz.rosochacki@zut.edu.pl

Seminarium - statki XXI wieku 11.2016

 Prezentacja  - rozwój innowacyjnych typów statków, ich konstrukcji i przeznaczenia. 

Osoba odpowiedzialna
KKMiTO WTMiT, Marine Design
Jednostka organizująca wydarzenie
dr inż. Zbigniew Sekulski zbigniew.sekulski@zut.edu.pl

Seminarium - przemysł offshore w Szczecinie 12. 2016

 Prezentacja technologii budowy morskich wież wiatrowych  - problemy zapewnienia jakości wymiarowej konstrukcji (WTMiT s. 113).

Osoba odpowiedzialna
KKMiTO WTMiT, Bilfinger Mars Offshore
Jednostka organizująca wydarzenie
dr inż. Radosław Rutkowski radoslaw.rutkowski@zut.edu.pl

Seminarium naukowe studentów programu EMship 01. 2017

 Prezentacja problemów naukowych  - doświadczenia studentów programu EMship podczas praktyk w przedsiębiorstwach i studiów na Wydziale (WTMiT, s. 113)

Osoba odpowiedzialna
KKMiTO WTMiT
Jednostka organizująca wydarzenie
dr inż. Zbigniew Sekulski zbigniew.sekulski@zut.edu.pl

Seminarium - kształcenie międzynarodowe studentów 03.2017

 Cel i metody kształcenia w obszarach niszowych na przykładzie studiów EMship 

Osoba odpowiedzialna
KKMiTO WTMiT
Jednostka organizująca wydarzenie
dr hab. inż Maciej Taczała, prof. nadzw. ZUT maciej.taczala@zut.edu.pl

Seminarium - przemysł okrętowy w MŚP 03.2017

 Produkcja okrętowa w niewielkich stoczniach  - efektywność produkcji w warunkach silnej konkurencji rynkowej (WTMiT s. 113).

Osoba odpowiedzialna
KKMiTO WTMiT, Stocznia Finomar
Jednostka organizująca wydarzenie
dr inż. Remigiusz Iwańkowicz remigiusz.iwankowicz@zut.edu.pl

Seminarium - spawanie innowacyjne 04.2017

 Prezentacja metod spawania konstrukcji okrętowych i offshore (WTMiT, Hala B).

Osoba odpowiedzialna
KKMiTO WTMiT, firma zewnętrzna
Jednostka organizująca wydarzenie
dr inż. Tomasz Urbański tomasz.urbanski@zut.edu.pl

Seminarium - technika głębinowa 05.2017

 Prezentacja monitoringu podwodnego z wykorzystaniem pojazdu głębinowego (WTMiT, Basen Technologiczny).

Osoba odpowiedzialna
KKMiTO WTMiT, SKN Abysal
Jednostka organizująca wydarzenie
dr hab. inż Tadeusz Graczyk, prof. nadzw. ZUT tadeusz.graczyk@zut.edu.pl