Komitet organizacyjny

Przewodniczący komitetu organizacyjnego: 

 •  Kierownik Biura Promocji: mgr inż. Kinga Wełyczko

Członkowie:

 • Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt: dr hab. Angelika Cieśla
 • Wydział Budownictwa i Architektury:  dr hab. inż. Anna Iżewska
 • Wydział Ekonomiczny: dr hab. Agnieszka Brelik
 • Wydział Elektryczny:  dr inż. Jan Bursa
 • Wydział Informatyki:  dr inż. Anna Barcz
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki: dr inż. Daniel Grochała
 • Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa:  dr hab. inż. Ryszard Malinowski
 • Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa: dr inż. Małgorzata Raczyńska, dr inż. Marcin Biernaczyk
 • Wydział Techniki Morskiej i Transportu: dr inż. Remigiusz Iwańkowicz
 • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej: dr inż. Elwira Wróblewska
 • Studium Kultury: dr Iwona Charkiewicz
 • Biuro Rektora: inż. Monika Łukaszewska
 • Biuro Rekotra: inż. Agnieszka Jansohn - Borghina