Komitet honorowy

Członkowie:

  • Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt: prof. dr hab. Eugenia Jacyno
  • Wydział Budownictwa i Architektury: prof. dr hab. inż. Ryszard Caufal
  • Wydział Ekonomiczny: dr hab. Irena Łącka, prof. nadzw. 
  • Wydział Elektryczny: prof. dr hab. inż. Andrzej Brykalski
  • Wydział Informatyki: prof. dr hab inż. Andrzej Piegat
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki: dr hab. inż. Maciej Lisowski
  • Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa: prof. dr hab. Małgorzata Czarnecka
  • Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa: prof. dr hab. inż. Mikołaj Protasowicki, prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak
  • Wydział Techniki Morskiej i Transportu: prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski
  • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej: prof. dr hab. inż. Ryszard Kaleńczuk